ΈΝΑ ΕΝΔΟΞΟΝ ΠΛΟΙΟΝ

ONE GLORIOUS SHIP (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1983
  6. 165-182
    • The speech is referred to the Second World War and to the contribution of the Navy to this war. Indicatively, the heroic torpedo boat "Queen Olga" is reported, which was sunk by German aeroplanes during one patrol.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού στον πόλεμο αυτό. Ενδεικτικά αναφέρεται το ηρωϊκό αντιτορπιλλικό πλοίο ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ το οποίο βυθίστηκε από γερμανικά αεροπλάνα κατά την διάρκεια μιας περιπολίας.