ΜΝΗΜΗ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΡΓΣΚΥ

IN THE MEMORY OF MODESTOS MOUSSORGSKY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 90-93
    • Report regarding the work and personality of the Russian composer Modestos Moussorgsky on the occasion of the completion of 100 years since his death.
    • Αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα του Ρώσσου συνθέτη Μοδέστου Μουσσόργσκυ με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από το θάνατό του.