ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

IN REMEMBRANCE OF THEODOROS AGGELOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1983
  6. 30-36
    • Speech dedicated to the memory of the Proffesor of the Administrative Law and State Councillor Theodoros Aggelopoulos. The morals and virtues as well the personality of the departed are underlined too.
    • Ομιλία αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου και Συμβούλου της Επικράτειας Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Τονίζεται το ήθος, οι αρετές και η προσωπικότητα του αποβιώσαντος.