Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ CHATEAUBRIAND ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

CHATEAUBRIAND'S FIGHT FOR THE BENEFIT OF GREECE (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
 6. 1968
 7. 113-129
  • Πρωτότυπο
  • The speech is referred to the faith, love and active support of Chateaubriand towards Greece. As a workshipper of Greece and of its ancient as well modern culture, Chateaubriand stood by the fighting nation.
  • Πρόκειται για ομιλία η οποία αναφέρει την πίστη, την αγάπη και την ενεργό συμπαράσταση του Chateaubriand προς την Ελλάδα. Λάτρης της Ελλάδος και του αρχαίου αλλά και νεότερου πολιτισμού της, ο Chateaubriand στέκεται δίπλα στο μαχόμενο έθνος.