1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος | Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1968
  6. 8-12
    • The funeral oration concerned Panayiotis Poulitsas. A brief report on his scientific activity as well on his total multifarous work, was made also.
    • Επικήδειος λόγος προς τον Παναγιώτη Πουλίτσα και σύντομη αναφορά της επιστημονικής του δράσης αλλά και του συνολικού πολύπλευρου έργου του.