1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51038
  4. GR-AtACAb10090048
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπ. Π.Κ. Παντελή, 1843
  7. 24