Απάντησις εις την αυτοσχέδιον διατριβήν περί της αρχής και της εξουσίας των πατριαρχών και περί της σχέσεως της εκκλησιαστικής αρχής προς την πολιτικήν εξουσίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51038
  4. GR-AtACAb10090048
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπ. Π.Κ. Παντελή, 1843
  7. 24