ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΩΝ

PROCLAMATION OF PRIZES AND REWARDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1933
  6. 183-187
    • Proclamation of prizes and rewards of the three classes of the Academy of Athens, whose awarding will be held in 1934.
    • Προκήρυξη βραβείων και επάθλων και των τριών τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών, η απονομή των οποίων θα γίνει εντός του 1934.