ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΔΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ κ.Δ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ

RECEPTION FOR THE ASSOCIATED MEMBER Mr.D.MITROPOULOS - REPLY TO THE ADDRESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μητρόπουλος Δημήτριος
  5. 1933
  6. 106-107
    • It's about the complimentary reply of the Academy's new member which welcomed in its bosom the Musical Art.
    • Πρόκειται για την ευχαριστήρια αντιφώνηση του νέου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών κ.Δ.Μητρόπουλου, η οποία δέχθηκε στους κόλπους της την Μουσική Τέχνη.