ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ABOUT THE COST OF SUFFICIENT FEEDING OF THE POOR PEOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γιαννούσης Σ. | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1933
  6. 223-229
    • Study for a more economical but also more proper diet of 2500 calories daily, which could be implemented on the proper classes.
    • Μελέτη του οικονομικότερου αλλά και καταλληλότερου διαιτολογίου 2500 θερμίδων ημερησίως που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις φτωχές τάξεις.