ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

METHOD FOR THE PRODUCTION OF MILK'S SERUM THROUGH BASIC ACETIC Pb (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φραγκούλης Ιω.Εμ
  5. 1933
  6. 20-22
    • Presentation of a method for the production of milk's serum, in laboratories where are examined a lot of samples on a daily basis. For this aim casein was used which has the property to from salts insoluble with heavy metals and it started experimenting with acetic Pb.
    • Παρουσιάζεται η μέθοδος παρασκευής του ορού του γάλακτος, μέσα σε εργαστήρια όπου θα εξετάζονται πολλά δείγματα ημερησίως. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η ιδιότητα της καζεϊνης να σχηματίζει άλατα αδιάλυτα μετά βαρέων μετάλλων και άρχισε πειραματιζόμενος με οξικό μόλυβδο.