Εκ της ιστορίας των μεταγενέστερων Αθηνών : βιογραφικά δοκίμια

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51148
  4. GR-AtACAb10090888
  5. Ελληνικά
  6. Γεννάδιος, Ιωάννης
  7. Εν Αθήναις: Στυλιανός Γαληνάκης, 1931
  8. 52