ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1969
  6. 20-20
    • Award of the prize of the Central Committee of the biennial from the Union of the Ionian Islands to Greece and the superior prize of letters.
    • Απονομή του Βραβείου της Κεντρικής Επιτροπής της εκατονταετηρίδος της ενώσεως της της Επτανήσου και του Αριστείου Γραμμάτων.