ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ABOUT A SPECIAL CASE OF ISOMETRIC REPRESENTATION OF A LINEAR NOT EXTENDED ON ANOTHER LINEAR SURFACE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πυλαρινός, Όθων (1903-1990)
  5. 1969
  6. 313-337
    • Real not extended surfaces are studied. It is pointed out that two real linear non-extended surfaces which apply one on the other, when the isometric representation of one on the other is a representation (n). Minding then are surfaces of stable conic curvature which is = 0.
    • Εξετάζονται οι πραγματικές μη αναπτυκτές επιφάνειες, όπου αποδεικνύεται ότι δύο πραγματικές ευθειογενείς μη αναπτυκτές επιφάνειες που εφαρμόζουν η μία επί της άλλης, όταν η ισομετρική απεικόνιση της μίας επί της άλλης είναι απεικόνιση (n) κατά Minding είναι κατ'ανάγκη επιφάνειες σταθερές κωνικής καμπυλότητας = 0.