ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΥΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

CERTAIN PROPERTIES OF FUNCTIONS BETWEEN TOPOLOGICAL SPACES (FIRST PART) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορεάδη Ρ.
  5. 1969
  6. 297-303
    • The writer aiming at the broad generalization of the topological results of S.P.Zervos as well of the work of C.Berge, achieved the finding of various new theorems of General Topology that concerned the virtues of the functions between topological spaces.
    • Αποσκοπούσα σε ευρεία γενίκευση τοπολογικών αποτελεσμάτων του Σ.Π.Ζερβού, με την βοήθεια και του έργου του C.Berge, η συγγραφεας επιτυγχάνει την, επί πλέον, ανεύρεση διαφόρων νέων θεωρημάτων ΓενικήςΤοπολογίας, αφορώντων σε ιδιότητες τυχουσών συναρτήσεων μεταξύ τοπολογικών χώρων.