1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1969
  6. 117-125
    • Presentation of one unusual trial which took place in 1841 on the ocassion of one celebration of the national anniversary, which was considered illegal and punishable.
    • Παρουσιάζεται μια περιέργη δίκη, η οποία έλαβε χώρα το 1841, εξ αφορμής ενός εορτασμού της εθνικής επετείου, ο οποίος εορτασμός θεωρήθηκε παράνομος και αξιόποινος.