Ο ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

LAMARTINOS AND THE GREEK FIGHTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1969
  6. 72-81
    • Some aspects of Lamartinos' life which are related with the influence on the evolution of Europe (1848) and especially with the Greek fighters, are described.
    • Περιγράφονται πτυχές της ζωής του Λαμαρτίνου, που σχετίζονται με την επίδραση του στην εξέλιξη της Ευρώπης (1848) και ειδικότερα με τους αγωνιζόμενους Έλληνες.