Τα ουράνια : ποιήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 74182
  4. GR-AtACAb10118602
  5. Ελληνικά
  6. Σαραντάρης, Γιώργος
  7. Αθήνα: [χ.ό.], 1934
  8. 24