Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

THE DELIVERANCE OF OUT OF CHURCH GOD'S PEOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1981
  6. 391-434
    • The speech's issue is the deliverance of these people who have chosen to live outside the bossom of the Church.
    • Η ομιλία αυτή έχει σαν θέμα την σωτηρία αυτών που ζουν έξω από τους κόλπους της Εκκλησίας.