ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.MANOLIS CHATZIDAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992) | Πρεβελάκης, Παντελής (1909-1986)
  5. 1981
  6. 369-375
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.Manolis Chatzidakis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Μανόλη Χατζηδάκη.