ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.THEMISTOCLES DIANNELIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1981
  6. 349-353
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.Th.Diannelidis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Θ.Διαννελίδη.