ΟΙ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΙ

THE CHRISTOMANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1981
  6. 315-324
    • This speech is about the Christomanon's family, who are descended from Byzantium. Christomans after the fall of Constantinople took up their residence in Meleniko of Macedonia. The main part of the lecture is focused on their offering not only to the sciences but the society also, as representatives of gentility, which unfortunatelly fades away nowadays.
    • Η ομιλία αυτή έχει θέμα την οικογένεια Χρηστομάνου, βυζαντινής καταγωγής που μετά την Άλωση αναγκαστικά εγκαταστάθηκε στο Μελένικο Μακεδονίας. Η ομιλία αναφέρεται στην προσφορά των μελών της οικογένειας Χρηστομάνου όχι μόνο στις επιστήμες, αλλά κυρίως στην κοινωνική τους προσφορά ως εκπροσώπων μιας αρχοντιάς που δυστυχώς εξαφανίζεται.