ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.LINOS POLITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992) | Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1981
  6. 207-210
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.Linos Politis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του Ακαδημαϊκού κ.Λίνου Πολίτη.