ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1981

PANEGYRIC SESSION OF 24th OF MARCH 1981 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1981
  6. 87-89
    • The meeting of 24th March of 1981 took place on the occasion of the celebration of the anniversary of National Revolution of 25th of March 1821. At the meeting was presented the President of the Republic Mr.Con.Karamanlis. The President of the Academy made a speech for the men of letters and heroes of the glorious era of 1821. Afterwards, the Academc Mr.Con.Romeos made a speech which topic was : "1821- The people and the events from the aspect of Folklore".
    • Η Συνεδρία της 24ης Μαρτίου 1981 με αφορμή τον εορτασμό της 160ης επετείου της Εθνεγερσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Στην παρούσα συνεδρία παρευρέθει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Κ.Καραμανλής. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας με εισήγησή του αναφέρθηκε στους λόγιους και στους ήρωες του Εικοσιένα και έδωσε τον λόγο στον Ακαδημαϊκό κ.Κων.Ρωμαίο ο οποίος μίλησε με θέμα :"1821-Οι άνθρωποι και τα γεγονότα από την σκοπιά της Λαογραφίας".