ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ANNOUNCEMENT OF DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1981
  6. 68-69
    • During the meeting on the 26th of February of 1981 the President, Mr.J.Karmiris, announced that the General Secretary Mr.John Theodorakopoulos passed away. Afterwards he mentioned that in following meeting would take place an extensive report for Mr'sTheodorakopoulos career.
    • Στη Συνεδρία της 26ης Φεβρουαρίου 1981 ο Πρόεδρος κ.Ι.Καρμίρης ανακοίνωσε τον θάνατο του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας κ.Ι.Θεοδωρακόπουλου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο αυτού εν συντομία και σημείωσε ότι θα γίνει εκτενής αναφορά στην σταδιοδρομία αυτού σε ακόλουθη Συνεδρία.