ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr.ATHANASIOS PANAGOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1995
  6. 528-531
    • Report concerning to the scientific, inquiring, didactic and author's work of the Academician Mr.Athanasios Panagos, Professor Emeritus of the National Metsovio Polytechic.
    • Αναφορά στο επιστημονικό, ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο του Ακαδημαϊκού κ.Αθανασίου Πανάγου, ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.