Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΟ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE FREQUENCY OF GLUCOSE-6-POSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENLY IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χωρέμης, Κωνσταντίνος Β. (1898-1966) | Ζάννου-Μαριολέα Λ. | Καττάμης Χρ.
  5. 1961
  6. 232-237
    • The frequency of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency was determined in certain parts of Greece (Cyprus, Creta, Pyrgos, Petromagoula). 1440 males were examined; of them 330 were used as controls, and represented the Greek population as a whole. The highest frequency was found in Petromagoula (14,5%), a highly malarious area in the past, where the frequency of sickling was also found to be one of the highest in Greece. In Pyrgos and Amalias, with an equally high malaria mortality, the frequency of the enzyme deficiency was 6,2%. It was only 3% in Creta and Cyprus where malaria mortality was low, and only 0,7% in the control group.
    • Μελετάται η συχνότητα της μειωμένης δράσης της γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης στην Ελλάδα.Η μειωμένη δράση της γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης αποτελεί κληρονομική οντότητα εξίσου ενδιαφέρουσα από πλευράς γενετικής των πληθυσμών, όσο και οι παθολογικές αιμοσφαιρίνες, οι ομάδες αίματος και τα λευκώματα του ορού. Το υλικό της παρούσας μελέτης λήφθηκε από τον ανδρικό πληθυσμό ορισμένων περιοχών της Ελλάδος με διαφορετική νοσηρότητα και θνησιμότητα από ελονοσία.