ΚΛΙΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ

CLIMATIC VARIATIONS IN THE FIELD OF THE TEMPERATURES OF STRATOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ζερεφός, Χρήστος (1943-)
  5. 1974
  6. 480-484
    • The time-series of the depth of stratospheric layer 30-50mb during the period 1957-1972, in various widths of the North hemisphere, are examined. The climatic variations forms parts of long ranges of the free atmosphere.
    • Εξετάζονται οι χρονοσειρές του πάχους του στρατοσφαιρικού στρώματος 30-50mb ,κατά την περιόδο 1957-1972, σε διάφορα πλάτη του Βορείου ημισφαιρίου. Οι κλιματικές μεταβολές αποτελούν τμήματα μακρών διακυμάνσεων της ελευθέρας ατμόσφαιρας.