1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kouzis Aristotles | Κούζης, Αριστοτέλης Π. (1875-1961)
  5. 1946
  6. 16-18
    • Recommendations for the Greek philosopher Plato, regarding his life and philosophical work.
    • Εισήγηση για τον Ελληνα φιλόσοφο Πλάτωνα, τη ζωή του και το φιλοσοφικό του έργο.