ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

FOR THE COMPLETION OF 150 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF FINE ARTS' UNIVERSITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1987
  6. 498-512
    • Celebration of the one and only artistic institution of our country, on the ocassion of the 150 years of its action and some remarkable efforts that it made and still does, are underlined.
    • Εορτασμός του μοναδικού καλλιτεχικού ιδρύματος της χώρας, επί τη ευκαιρία 150 χρόνων της δράσης του και επισημαίνονται οι αξιόλογες προσπάθεις που κατέβαλε και που συνεχίζει να καταβάλει.