ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ

WELCOME FOR THE PATRIARCH Mr.DIMITRIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1987
  6. 447-448
    • Welcome , on the occasion of the presence of Patriarch Dimitrios to the Session of the Academy of Athens.
    • Χαιρετισμός με την ευκαιρία της παρουσίας του πατριάρχη Δημητρίου στην συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών.