Η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ

THE BRIGADE OF EL ALAMEIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1987
  6. 303-321
    • The setting up of the action, the contribution and help that the brigade of El Alamein took from foreign services in connection with its military equipment, are described.
    • Περιγράφεται η σύσταση, η δράση, η συμβολή και η βοήθεια που έλαβε από ξένες υπηρεσίες, αναφορικά με τον στρατιωτικό εξοπλισμό της, η Ταξιαρχία του Ελ Αλαμέϊν.