ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION FOR PANAGIOTIS KANELLOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 227-244
    • Extensive report on the life, work and political activities of the great intellectual and ex-Prime Minister, Panagiotis Kanellopoulos.
    • Εκτεταμένη αναφορά στο βίο, το έργο και τις πολιτικές δραστηριότητες του μεγάλου διανοούμενου και πρώην πρωθυπουργού, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.