Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

THE ACADEMY OF ATHENS AND THE LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 7-15
    • Mr. Peter Charis assumpted the Presidency of the Academy and gave a speech. The new President made a report on the fifty volumes of the Proceedings of the Academy. It was underlined that the material of the proceedings is of inestimable value because it contains texts of the most notable Greek literary men of the 20th century, like Palamas, Kabouroglou, Mela and others.
    • Ομιλία του αναλαμβάνοντος Προέδρου κ.Πέτρου Χάρη. Αναφορά στα περιεχόμενα των μέχρι στιγμής πενήντα τόμων των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. Επισημαίνεται ότι το υλικό των Πρακτικών είναι ανυπολόγιστης αξίας διότι περιέχει κείμενα των αξιολογότερων Ελλήνων λογοτεχνών του 20ου αιώνα όπως του Παλαμά, του Καμπούρογλου, του Μελά και πλήθους άλλων.