1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρασσιάς Θ.Μ
  5. 1978
  6. 627-635
    • The announcement forms the continuation of a previous one. According to this, one case of the problem for the finding of number of the solutions on Plateau's problem, is proved. On the basis of the study it is ascertained that the number of the solutions of Plateau's problem is always one odd number for every curve of Jordan, in the space of Euclid. Furthermore, the method that was used is reported. The method derives from the conclusions regarding Plateau's problem and one of B.Riemann's theorems is generalized (Reimann Mapping Theorem).
    • Το πρόβλημα του Plateau και η γενίκευση της απεικόνισης του Riemann. Η άνωθεν ανακοίνωση αποτελεί την συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης. Αποδεικνύεται μια περίπτωση του προβλήματος εύρεσης του αριθμού λύσεων στο πρόβλημα του Plateau. Κατ'αρχήν, ο αριθμός των λύσεων του προβλήματος του Plateau είναι πάντοτε ένας περιττός αριθμός για οποιαδήποτε καμπύλη του Jordan στο χώρο του Ευκλείδη. Επίσης γίνεται αναφορά στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε η οποία προέρχεται από συμπεράσματα στο πρόβλημα του Plateau και γενικεύεται ένα από τα θεωρήματα του B.Reinmann (Reinmann Mapping Theorem).