ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 370-371
    • The book with the title "The Oxford History of the Classical World" is presented. The target of the book is to give one universal picture of the Greek-Roman world its history and its achievements. For this work 30 top scientists had cooperated.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "The Oxford History of the Classical Word". Σκοπός του βιβλίου είναι να δοθεί μια καθολική εικόνα του Ελληνορωμαϊκού κόσμου της ιστορίας του και των επιτευγμάτων του. Για το έργο αυτό εργάσθηκαν 30 κορυφαίοι επιστήμονες.