ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ.JEAN GUITTON

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMY;S FOREIGN MEMBER Mr.JEAN QUITTON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1986
  6. 284-289
    • Biographical elements and scientific activity of the new foreign member of the Academy of Athens. The aforementioned are written in the greek and french language.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα σε ελληνική και γαλλική γλώσσα του νέου ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών.