Ο ΜΑΝΖΟΝΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΠΛΑΣΤΗΣ

MANZONI : THE CHRISTIAN AND WORD-MAKER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987)
  5. 1986
  6. 156-162
    • On the ocassion of the completion of 200 years since the birth of Alessandro Manzoni, a report is made on his work and personality. It is underlined that his spiritual matter derives from two opposite sources. The one is the ideology of Enlightenment and the other one is the development of his Christian faith, as it is especially formed in the bosom of the Western Church.
    • Με την ευκαιρία 200 χρόνων από τη γέννηση του Αλέξανδρου Μαντζόνι γίνεται αναφορά στο έργο και στην προσωπικότητά του. Επισημαίνεται ότι η πνευματική του ουσία αντλείται από δύο αντίθετες πηγές η μία είναι η ιδεολογία του Διαφωτισμού και η άλλη η ανάπτυξη της χριστιανικής του πίστης, όπως ειδικότερα διαμορφώνεται στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας.