ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1986
  6. 20-23
    • Presenation of the book "La Theologie dans l'Eglise et dans le Monde". The book was published by the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate in Sabezi of Geneva. It's about the proceedings of the seminar that took place in Sabezi from the 28th of May till the 20th of June 1983.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "La Theologie dans l'Eglise et dans le Monde" που εκδόθηκε από το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης. Πρόκειται για τα πρακτικά σεμιναρίου που έγινε στο Σαμπεζύ από 28 Μαΐου εως 20 Ιουνίου 1983.