ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 395-396
    • The present speech deals with the publication of Stoveo's Anthology, which is consisted of 14 small volumes.
    • Παρουσιάζεται η έκδοση του Ανθολογίου του Στοβαίου σε 14 τομίδια.