ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1971
  6. 189-191
    • The newly-published book, written by the regular Professor of Neurology, Mr. Patrikios, with the title: "Psychology", is presented. The book deals with the historic evolution of Psychology, the study of the psychic phenomena, object's understanding, etc.
    • Παρουσιάζεται το νεοεκδοθέν βιβλίο του τακτικού καθηγητή της Νευρολογίας, κ. Πατρικίου, υπό τον τίτλο "Ψυχολογία". Το βιβλίο αφορά την ιστορική εξέλιξη της Ψυχολογίας, μελέτη των ψυχικών φαινομένων, αντίληψη του αντικειμένου, διανθρώπινη επικοινωνία κλπ.