ΙΓΚΟΡ ΦΕΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ

IGOR FEODOROVITS STRAVINSKY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1971
  6. 119-123
    • Speech reflecting the life and work of the deceased musician Igor Feodorovits Stravinsky.
    • Ομιλία για την ζωή και το έργο του εκλιπόντος μουσικού Ιγκόρ Φεοντόροβιτς Στραβίνσκυ.