Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

RIMINI'S BATTLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1991
  6. 416-429
    • Historic retrospection, in order to be pointed out the spirit of the resistance that prevailed in the country against to the implacable conqueror. It is reminded and stressed also, that the national elevation that was set in at the Navy led its officers to take over they themselves, the violent repression of the explosed movement (when Sof. Venizelos was minister and the admiral P. Voulgaris was the chief of the fleet). Some details reffering to the fortnightly battle of Rimini are reported.
    • Ιστορική αναδρομή προκειμένου να τονιστεί το πνεύμα της αντίστασης που επεκράτησε στην πατρίδα κατά του αδυσώπητου κατακτητού. Υπενθυμίζεται και τονίζεται η εθνική έξαρση που σημειώθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και που οδήγησε τους αξιωματικούς του να αναλάβουν οι ίδιοι την βίαιη καταστολή του εκραγέντος κινήματος (επί υπουργίας Σοφ.Βενιζέλου και Αρχηγίας του Στόλου ναυάρχου Π.Βούλγαρη). Αναφέρονται λεπτομέρειες της 15νθήμερης μάχης του Ρίμινι.