ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥΝΤΑ.

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.CONSTANTINOS TOUNTAS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1991
  6. 221-224
    • Presentation of the biographical elements, scientific and searching activity of the new academician Mr.C.Tountas.
    • Βιογραφικά στοιχεία, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Κ. Τούντα.