ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΟΜΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr. NIKOLAOS KONOMIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005) | Τούμπας, Ιωάννης (1901-1995)
  5. 1991
  6. 159-161
    • Biographical elements, scientific and searching activity of the new academician Mr. Konomis Nikolaos.
    • Βιογραφικά στοιχεία, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Κονομή Νικολάου.