1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16644
  4. GR-AtACAb10073926
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Π.
  7. [χ.τ.]: Τυπ. Σ. Ν. Ταρουσοπούλου, 1917
  8. 24