ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΩΝΑΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

SEISMOLOGICAL CENTURY. 100 YEARS SINCE THE FIRST RECORDING OF LONG-DISTANCE EARTHQUAKE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1989
  6. 238-257
    • Historical retrospection of the seismological research and report on the first recording of long-distance earthquake at the 18th of April, 1889, in Potsdam by E. Von Rebeur-Paschwitzi
    • Ιστορική αναδομή της σεισμολογικής έρευνας και αναφορά στην πρώτη αναγραφή μακρινού σεισμού στις 18 Απριλίου 1889 στο Potsdam από τον E. Von Rebeur-Paschwtzi