Ζώρας, Γεώργιος Θ. (1908-1982)

Zōras, Geōrgios Theodōrou (1909-1982) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 28 Δεκεμβρίου 1908
  4. Πύργος Ηλείας
  5. 13 Ιουνίου 1982
  6. Αθήνα
  7. Έλληνας
  8. Καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | Φιλόλογος
  9. Ελληνικά | Ιταλικά