Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

THE GREEK REVOLUTION ACCORDING TO UNKNOWN SOURCES BATICAN'S CLASSIFIED ARCHIVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζώρας, Γεώργιος Θ. (1908-1982)
  5. 1971
  6. 143-149
    • The data that are found in the Classified Archives of Batican are examined. These data give valuable information for the history of the modern Hellinism and in particular for the Greek Revolution.
    • Εξετάζονται τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο απόρρητο αρχείο του Βατικανού και τα οποία δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία του νεότερου ελληνισμού και πιο συγκεκριμένα για την Ελληνική Επανάσταση.