ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ON THE COMPOSITION OF THE SOLAR ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Περράκης Νικόλαος Γ | Nicholson Seth
  5. 1928
  6. 160-163
    • The temperature for the ionization of various chemical elements is studied. From the study arose some conclusions for their presence in the solar atmosphere.
    • Μελετάται η θερμοκρασία ιονισμού διαφόρων χημικών στοιχείων και εξάγονται συμπεράσματα επί της παρουσίας τους στην ηλιακή ατμόσφαιρα.